تاريخ روز : شنبه 09 اردیبهشت 1396

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت پتروشیمی فجر

  

اطلاعات عمومی 

 

سهامداران محترم 

  چنانچه نام کاربری  و رمز عبور بنا به هر دلیل در اختیار شخص دیگری قرارگیرد و این امر منجر به سوء استفاده از اطلاعات

سهامدار گردد ، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت پتروشیمی فجر نخواهد بود


         جهت ارائه خدمات بهتر و اطلاع رسانی به شما سهامدار محترم تکمیل اطلاعات ارتباطی الزامی باشد  

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی