تاريخ روز : چهارشنبه 05 مهر 1396

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت پتروشیمی فجر

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

سهامداران محترم 

  چنانچه نام کاربری  و رمز عبور بنا به هر دلیل در اختیار شخص دیگری قرارگیرد و این امر منجر به سوء استفاده از اطلاعات

سهامدار گردد ، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت پتروشیمی فجر نخواهد بود


         جهت ارائه خدمات بهتر و اطلاع رسانی به شما سهامدار محترم تکمیل اطلاعات ارتباطی الزامی باشد  


جهت ورود سهامدارن :

1- نام کاربری کد بورسی بوده  که شامل سه حرف و پنج عدد می باشد 

2-  بین  حروف و عدد نباید فاصله باشد.

3- رمز عبور به صورت پیش فرض برای سهامداران حقیقی شماره شناسنامه و برای سهامداران حقوقی شماره ثبت تعریف شده است